Nyheter

Skärpta energiregler för eluppvärmda hus

Skärpta energiregler för
eluppvärmda hus


Föreskrifter till EU-anmälan


Den 1 april 2008 trädde en förordningsändring i kraft som innebar skärpta krav för nya byggnader som använder elenergi för uppvärmning. Redan tidigare har strängare krav gällt för direktverkande elvärme. Nu innefattas alla nya byggnader som använder elenergi för uppvärmning och kylning oavsett typ av elvärme, elpanna, el-golvvärme eller värmepump.

Till förordningsändringen behövs tillämpningsföreskrifter från Boverket. Förslag till föreskrifter har efter remisshantering nu skickats till Kommerskollegium för EU-anmälan. En EU-anmälan tar cirka fyra månader. Beslut och ikraftträdande av föreskrifterna beräknas till årsskiftet 2008/09.


Ladda ner


Föreslagna föreskrifter


Konsekvensutredning


Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u